ท่องเที่ยว เกาะสมุย
GrandLine Speed boat เรือสปีดโบ๊ท ท่องเที่ยว เกาะสมุย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะที่มีความสวยงามอย่างมาก
เกาะแตน สวรรค์อ่าวไทย เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เกาะมัดสุม หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสมาก
วัดแหลมสอ พระเจดีย์มีสีเหลืองอร่ามมีรูปทรงที่สวยงาม

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

23 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 83 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 72 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่23พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +15ราย (สะสม 1,578)เสียชีวิต (สะสม 7 )
ประเทศไทย (วันที่23พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3,382ราย เสียชีวิต+17

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

22 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 83 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 72 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่22พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +30ราย (สะสม 1,563)เสียชีวิต (สะสม 7 )
ประเทศไทย (วันที่22พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3,053ราย เสียชีวิต+24

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

21 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 83 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 68 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่21พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +20ราย (สะสม 1,533)เสียชีวิต+1 (สะสม 7)
ประเทศไทย (วันที่21พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3,481ราย เสียชีวิต+32

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

20 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 83 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 68 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่20พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +18ราย (สะสม 1,513)เสียชีวิต (สะสม 6)
ประเทศไทย (วันที่20พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,636ราย เสียชีวิต 25

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

19 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 83 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 68 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่19พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +10ราย (สะสม 1,495)เสียชีวิต (สะสม 6)
ประเทศไทย (วันที่19พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3,394ราย เสียชีวิต 29

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

18 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 83 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 57 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่18พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +24ราย (สะสม 1,485) เสียชีวิต (สะสม 6)
ประเทศไทย (วันที่18พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,473ราย เสียชีวิต 35

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

17 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 83 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 57 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่17พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +18ราย (สะสม 1,461)เสียชีวิต+1 (สะสม 6)
ประเทศไทย (วันที่17พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 9,635ราย เสียชีวิต 25

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

16 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 83 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 57 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่16พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +27ราย (สะสม 1,443)เสียชีวิต (สะสม 5)
ประเทศไทย (วันที่16พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,302ราย เสียชีวิต 24

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

15 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย เกาะสมุย
ผู้ป่วยสะสม 83 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 57 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่15พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +27ราย (สะสม 1,416)เสียชีวิต (สะสม 5)
ระเทศไทย (วันที่15พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3,095ราย เสียชีวิต 17

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

14 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +1 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 83 ราย
เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 57 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่14พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +34ราย (สะสม 1,389) เสียชีวิต (สะสม 5) 
ประเทศไทย (วันที่14พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,256ราย เสียชีวิต 30

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

13 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 82 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 57 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่13พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +24ราย (สะสม 1,356)เสียชีวิต(สะสม 4)
ประเทศไทย (วันที่13พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4,887ราย เสียชีวิต 32

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

12 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +1 ราย เกาะสมุย
ผู้ป่วยสะสม 82 ราย เกาะสมุย
รักษาหายกลับบ้าน 51 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่12พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +73ราย (สะสม 1,331)  สะสม4  
ประเทศไทย (วันที่12พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1,983ราย เสียชีวิต34

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

11 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +1 ราย เกาะสมุย
ผู้ป่วยสะสม 81 ราย เกาะสมุย
รักษาหายกลับบ้าน 51 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่11พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +53ราย (สะสม 1,258)  เสียชีวิต+1 สะสม4  
ประเทศไทย (วันที่11พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1,919ราย เสียชีวิต31

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

10 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +1 ราย เกาะสมุย
ผู้ป่วยสะสม 80 ราย เกาะสมุย
รักษาหายกลับบ้าน 51 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่10พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +51ราย (สะสม 1,205)
ประเทศไทย (วันที่10พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1,630ราย เสียชีวิต 22

ข่าว เกาะสมุย

ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน อำเภอเกาะสมุย

10 พฤษภาคม 64 เวลา 09:00 น. นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวัง สะกัดการแพร่ระบาดในชุมชน ณ วัดละไม อำเภอเกาะสมุย พร้อมสั่งปิดพื้นที่ห้ามไม่มีผู้ใดเข้าออก แคมป์คนงาน ซึ่งตั้งอยู่ (บ้านไม่มีเลขที่) หมู่4 ต.มะเร็ต เว้นแต่ได้รับอนุ

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

9 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +6
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 79 ราย
รักษาหายกลับบ้าน 42 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่9พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +41ราย (สะสม 1,163)เสียชีวิต (สะสม 3)
ประเทศไทย (วันที่9พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,101ราย เสียชีวิต 17

ข่าว เกาะสมุย

ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน อำเภอเกาะสมุย

ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน อำเภอเกาะสมุย https://vaccine.smartsamui.com/registration ✅ตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนได้ https://vaccine.smartsamui.com/status สำหรับองค์กร หรือธุรกิจ สามารถลงทะเบียนผ่านสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ผ่านการกรอกแบบฟอร์มสำหรับคนไทย🇹🇭 https://bit.ly/3nZlTAa 💁‍♂️แบบฟอร์มสำหรับต่างชาติ https://bit.ly/3f1WuSr แล้วส่งมาทางไลน์ https://line.me/ti/p/2t0wCJz8TD หรือผ่านอีเมล์ 📧samuitourism@gmail.com

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

7 พฤษภาคม 64 (วันนี้ไม่มีโควิดของเกาะสมุยเพิ่ม และรักษาหายเพิ่มอีก 3) เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +0 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 72 ราย เกาะสมุย
รักษาหายกลับบ้าน 42 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่7พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +35ราย
ประเทศไทย (วันที่7พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,044 ราย เสียชีวิต 27

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี  

6พค เกาะสมุย ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม เกาะสมุย
ผู้ป่วยสะสม 72 ราย เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 39 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่6พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม +60ราย
ประเทศไทย (วันที่6พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1,911 ราย เสียชีวิต 18

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

5 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +4 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 72 ราย
เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 39 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่5พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 53 ราย
ประเทศไทย (วันที่5พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,112 ราย เสียชีวิต 15 (ผู้ป่วยหนัก 311 )

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

4 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +7 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 68 ราย เกาะสมุย
รักษาหายกลับบ้าน 39 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่4พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 65 ราย ประเทศไทย (วันที่4พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1,763 ราย เสียชีวิต 27
เกาะสมุย ต.อ่างทอง(ตลาดหน้าทอน)=3ราย ต.หน้าเมือง=1ราย ต.แม่นำ้(ซอย7)=2ราย ต.ตลิ่งงาม พนง.โรงแรมฯ=1ราย

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 

3 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +1 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 61 ราย เกาะสมุย
รักษาหายกลับบ้าน 30 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่3พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 35 ราย เสียชีวิต +1 ( สะสม 2 )
ประเทศไทย (วันที่3พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2,041 ราย เสียชีวิต 31

ข่าว เกาะสมุย

รายงานสถานการณ์โควิดประจำวัน ที่เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี

2 พฤษภาคม 64 เกาะสมุย ผู้ป่วยเพิ่ม +1 ราย
เกาะสมุย ผู้ป่วยสะสม 60 ราย
เกาะสมุย รักษาหายกลับบ้าน 28 ราย
จ.สุราษฏร์ธานี (วันที่2พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 69 ราย
ประเทศไทย (วันที่2พ.ค.) ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1,940 ราย เสียชีวิต 21 

ข่าว เกาะสมุย

ข่าวสารกิจกรรม เกาะสมุย
GrandLine Boat samui  สนับสนุนข่าวสาร เกาะสมุย  GrandLine Boat Samui

Koh Samui

 • ร้านอาหารเสบียงเล

  ร้านอาหารเสบียงเล
  อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
  อาหารทะเลสด ซีฟู๊ด
  อาหารพื้นบ้านชาวเกาะสมุย

 • GrandLine Speed boatเรือสปีดโบ๊ท เกาะสมุย เกาะแตน เกาะมัดสุม

  บริการเรือ ท่องเที่ยวส่วนตัว เกาะสมุย เกาะแตน เกาะมัดสุม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุย-ดอนสัก(สนามบินสุราษฏร์ธานี)


 • เกาะแตน เกาะมัดสุม สมุย

  เกาะแตนเกาะมัดสุมเป็นเกาะ
  ที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย มีแนวปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สวยงามอื่นๆมากมาย

 • อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง

  สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะ 42เกาะ มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสวยใส ชื่นชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ