ท่องเที่ยว เกาะสมุย
GrandLine Speed boat เรือสปีดโบ๊ท ท่องเที่ยว เกาะสมุย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะที่มีความสวยงามอย่างมาก
เกาะแตน สวรรค์อ่าวไทย เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เกาะมัดสุม หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสมาก
วัดแหลมสอ พระเจดีย์มีสีเหลืองอร่ามมีรูปทรงที่สวยงาม
ข่าว เกาะสมุย

อำเภอเกาะสมุย ประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วงเทศกาลปีไหม่ ปี พ.ศ.2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย จัดประชุมบูรณาการร่วม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วงเทศกาลบีไหม่ ปี พ.ศ.2563 โดยมีตัวแทนฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และเอกชนเข้าร่วม

   ช่วงเทศกาลใหม่ปีที่จะถึง มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ของอำเภอเกาะสมุยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ อย่างหนาแน่น ซึ่งจะส่งผลทำให้มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ประกอบกับ มีนักท่องเที่ยวบางส่วนใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของอำเภอเกาะสมุยอีกด้วย
   ดังนั้นเพื่อให้สามารถบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมไปถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และระบบขนส่งที่ให้ความร่วมมือกัน

ข่าว เกาะสมุย

ข่าวสารกิจกรรม เกาะสมุย
ข่าว เกาะสมุย
ข่าวสารกิจกรรม เกาะสมุย

Koh Samui

 • ร้านอาหารเสบียงเล

  ร้านอาหารเสบียงเล
  อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
  อาหารทะเลสด ซีฟู๊ด
  อาหารพื้นบ้านชาวเกาะสมุย

 • ก๋วยเตี๊ยว ข้าวมันไก่ ชากังราว

  ร้านก๋วยเตี๊ยว ข้าวมันไก่ชากังราว สาขาละไม เกาะสมุย สูตรต้นตำรับกำแพงเพรช น้ำจิ้มรสเด็ด
  เปิดให้บริการทุกวัน 12.00น-02.00น.


 • สถานที่ท่องเที่ยว เกาะสมุย

  เกาะแตน เกาะมัดสุม สมุย

  เกาะแตนเกาะมัดสุมเป็นเกาะ
  ที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย มีแนวปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สวยงามอื่นๆมากมาย

 • สถานที่ท่องเที่ยว เกาะสมุย

  อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง

  สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะ 42เกาะ มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสวยใส ชื่นชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ