ท่องเที่ยว เกาะสมุย
GrandLine Speed boat เรือสปีดโบ๊ท ท่องเที่ยว เกาะสมุย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล 42 เกาะ
เกาะแตน ดินแดนสวรรค์อ่าวไทย ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เกาะมัดสุม เกาะมีที่ความงดงามของหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใส
วัดแหลมสอ พระเจดีย์มีสีเหลืองอร่ามมีรูปทรงที่สวยงาม
สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ เกาะสมุย

สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ ยอดเขาละไม เกาะสมุย 

สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ ตั้งอยู่ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งอยู่บนยอดเขาละไม ที่ระดับความสูง645 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากบนนั้นจะมองเห็นวิวธรรมชาติและพื้นที่ของเกาะสมุยได้ 360องศา สัมผัสอากาศบนยอดเขาเกาะสมุยอีกบรรยากาศหนึ่ง บางช่วงเวลาอาจจะเห็นทะเลหมอกที่งดงาม     
สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ เกาะสมุย

สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ ยอดเขาละไม เกาะสมุย

สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ ตั้งอยู่ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งอยู่บนยอดเขาละไม ที่ระดับความสูง645 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากบนนั้นจะมองเห็นวิวธรรมชาติและพื้นที่ของเกาะสมุยได้ 360องศา สัมผัสอากาศบนยอดเขาเกาะสมุยอีกบรรยากาศหนึ่ง บางช่วงเวลาอาจจะเห็นทะเลหมอกที่งดงาม 
*แนะนำการเดินทาง ใช้ยานพาหนะที่มีกำลังสูง 4x4 และเดินทางร่วมกับผู้ชำนาญเส้นทาง ด้วยความลาดชันของถนนบนภูเขาสูง 
สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ เกาะสมุย สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ เกาะสมุย

สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ ยอดเขาละไม เกาะสมุย
สำนักสงฆ์ทีปังกรณ์ เกาะสมุย

 • เกาะมัดสุม Madsum

  เกาะมัดสุม (Madsum Island) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุย เป็นเกาะที่มีความสวยงาม หาดทรายขาว เหมาะกับเล่นน้ำทะเล พักผ่อน

 • GrandLine Speed boatเรือสปีดโบ๊ท เกาะสมุย เกาะแตน เกาะมัดสุม

  บริการเรือ ท่องเที่ยวส่วนตัว เกาะสมุย เกาะแตน เกาะมัดสุม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ข้ามฝากเกาะสมุย-ดอนสัก(สนามบินสุราษฏร์ธานี)

 • เกาะแตน Tan Island

  เกาะแตนเกาะมัดสุมเป็นเกาะ
  ที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย มีแนวปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สวยงามอื่นๆมากมาย

 • อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง

  สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะ 42เกาะ มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสวยใส ชื่นชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ