ท่องเที่ยว เกาะสมุย
GrandLine Speed boat เรือสปีดโบ๊ท ท่องเที่ยว เกาะสมุย เกาะแตน-เกาะมัดสุม หมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่มีเกาะรวมกัน 42 เกาะ ทัศนีภาพที่สวยงาม
เกาะแตน ดินแดนสวรรค์อ่าวไทย เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างครบถ้วน
เกาะมัดสุม เกาะมีที่ความงดงามของหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสมาก
วัดแหลมสอ พระเจดีย์มีสีเหลืองอร่ามมีรูปทรงที่สวยงาม ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

หัวถนน สวนธารณะ จุดชมวิว หาดถนน เกาะสมุย

หัวถนน เกาะสมุย ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ถัดมาจากหาดละไม บริเวณตอนใต้ของสมุย เป็นแหล่งชุมชุนเป็นที่อยู่อาศัยของ ไทย จีน มุสลิม ที่อยู่กันอย่างสงบสุขมาอย่างช้านาน ชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำประมงพื้นบ้าน ค้าขาย ด้วยความเจริญของเมืองท่องเที่ยว จึงได้มีการจัดตั้งสวนธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อน และเป็นจุดชมวิวของหาดหัวถนน


หัวถนน สวนธารณะ จุดชมวิว หาดถนน เกาะสมุย

แนะนำการเดินทาง

ท่องเที่ยวสวนธารณะ หาดหัวถนน เกาะสมุย แนะนำว่าช่วงเช้าๆ และ ช่วงเย็น เป็นช่วงที่ร่มรื่น ไม่ร้อนมาก เหมาะแก่การพักผ่อน เดินเล่น ชมวิวสวยงามของหาดหัวถนน เกาะสมุย

Koh Samui เกาะสมุย

 • ร้านอาหารเสบียงเล

  ร้านอาหารเสบียงเล
  อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
  อาหารทะเลสด ซีฟู๊ด
  อาหารพื้นบ้านชาวเกาะสมุย

 • สมุยไอแลนด์ทัวร์

  บริษัทนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง เรามีเรือที่สะดวกปลอดภัย มีไกด์นำทางที่มีความรู้ความสามารถ ไว้คอยบริการท่าน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

 • สถานที่ท่องเที่ยว เกาะสมุย

  เกาะแตน เกาะมัดสุม สมุย

  เกาะแตนเกาะมัดสุมเป็นเกาะ
  ที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย มีแนวปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สวยงามอื่นๆมากมาย

 • สถานที่ท่องเที่ยว เกาะสมุย

  อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง

  สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะ 42เกาะ มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสวยใส ชื่นชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ