ท่องเที่ยว เกาะสมุย
GrandLine Speed boat เรือสปีดโบ๊ท ท่องเที่ยว เกาะสมุย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะที่มีความสวยงามอย่างมาก
เกาะแตน สวรรค์อ่าวไทย เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เกาะมัดสุม หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสมาก
วัดแหลมสอ พระเจดีย์มีสีเหลืองอร่ามมีรูปทรงที่สวยงาม
ข่าว เกาะสมุย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่เกาะสมุย ติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากหน่วยงานในพื้นที่

7 ธันวาคม พ.ศ.2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่เกาะสมุย ติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดยนายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย กล่าวว่า จากกาดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว จนทำให้จังหวัดสุราษภร์นี ติดอันดับเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับของประเทศ  ซึ่งรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวหลักมาจากเกาะสมุย  ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด อย่างไรก็ตาม จากสภาวะการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวในระดับโลกที่แย่งซิงตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ อัตราการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวจีนซะลอตัว ค่าเงินบาทที่แข็งตัว ส่วนปัจจัยภายในการขายตัวของสถานประกอบการด้านที่พักจำนวนมาก เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ข้อจำกัดต้นบุคลากร งบประมาณ ดัานกฎหมาย กฎระเบียบ ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการรองรับและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการควบคุมดูแลสถาน ประกอบการที่พัก และผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้ถูกต้องและมีมาตรฐาน สำหรับปัญหาของการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากการเสนอของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน อาทิ ปัญหาการคมนาคม การจราจร การขยายถนน และโครงสร้างการจราจร เส้นทางสายหลักพร้อมทั้งการ ผลักดันเส้นทางจราจรโดยตัดถนนข้ามภูเขา ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย ปัญหาอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนของเกาะสมุย มาตรฐานความปลอดภัย การจัดระเบียบบริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอน และการผลักดันท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ และการสร้าง Landmark แห่งใหม่ทางการท่องเที่ยว

ข่าว เกาะสมุยข่าว เกาะสมุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณผู้ทำความดีในพื้นที่เกาะสมุย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากหน่วยงานในพื้นที่เกาะสมุย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี สำหรับผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ทำความดีในพื้นที่เกาะสมุย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายสาโรช ช่วยเกิด ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเด็กชาย อายุประมาณ10 ขวบ จมน้ำที่หาดเฉวง อำเภอเกาะสมุยจนได้รับความปลอดภัย และยังได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จมน้ำจำนวน 5 ราย 2.นางประณีต เสนาท แม่บ้านสำนักงานบริการดีแทค สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลสมุย ได้เก็บเงินจำนวน 100,000 บาท ที่นักท่องเที่ยวทำตกหล่นคืนเจ้าของ 3.นายอภิวัฒน์ จงรักษ์ ได้นำกระเป๋าและทรัพย์สินคืนนักท่องเที่ยวกรณีลืมไว้ในรถ และ 4.นายธีรวัฒน์ แก้วนพคุณ พนักงานขับรถตู้โดยสารเส้นทางสุราษฎร์ธานี - เขาสก ได้นำกระเป๋าและทรัพย์สินคืนนักท่องเที่ยว

ข่าวสารกิจกรรม เกาะสมุย
ข่าว เกาะสมุย
ข่าวสารกิจกรรม เกาะสมุย
ข่าว เกาะสมุย

www.kohmui.com

ท่องเที่ยว เกาะสมุย ข่าวสารกิจกรรม
Facebook : www.facebook.com/kohmuicom

Koh Samui

 • ร้านอาหารเสบียงเล

  ร้านอาหารเสบียงเล
  อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
  อาหารทะเลสด ซีฟู๊ด
  อาหารพื้นบ้านชาวเกาะสมุย

 • ก๋วยเตี๊ยว ข้าวมันไก่ ชากังราว

  ร้านก๋วยเตี๊ยว ข้าวมันไก่ชากังราว สาขาละไม เกาะสมุย สูตรต้นตำรับกำแพงเพรช น้ำจิ้มรสเด็ด
  เปิดให้บริการทุกวัน 12.00น-02.00น.


 • สถานที่ท่องเที่ยว เกาะสมุย

  เกาะแตน เกาะมัดสุม สมุย

  เกาะแตนเกาะมัดสุมเป็นเกาะ
  ที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย มีแนวปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สวยงามอื่นๆมากมาย

 • สถานที่ท่องเที่ยว เกาะสมุย

  อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง

  สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะ 42เกาะ มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสวยใส ชื่นชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ