ท่องเที่ยว เกาะสมุย
GrandLine Speed boat เรือสปีดโบ๊ท ท่องเที่ยว เกาะสมุย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะที่มีความสวยงามอย่างมาก
เกาะแตน สวรรค์อ่าวไทย เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เกาะมัดสุม หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสมาก
วัดแหลมสอ พระเจดีย์มีสีเหลืองอร่ามมีรูปทรงที่สวยงาม

SAMUI TRAIL สมุยเทรล 2022 สมุยเทรลSAMUI TRAIL สมุยเทรล 2022
  26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเพชรสมุย สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นางศุภกาญจน์ ยอดฉุน ผู้อานวยการสานักงานการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานเกาะสมุย นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุย นายปกรณ์ กาญจนโอภาส รองนายกเทศมนตรี(ประธาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ) ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพเกาะสมุย อสม. โรงเรียน และ ผู้ร่วมงานแถลงข่าว “สมุยเทรล 2022"
  Samui Trail เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นจุดขายสำคัญของพื้นที่เกาะฝั่งอ่าวไทย รวมกับจุดเด่นด้านวัฒนธรรมและอาหาร ความสวยงามของธรรมชาติ และน้ำใจของคนในท้องถิ่น เป็นอีกจุดขายที่สำคัญของการท่องเที่ยวเกาะสมุย 
สมุยเทรลสมุยเทรล
  “Samui Trail  เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ รวมกับจุดเด่นด้านวัฒนธรรม อาหาร ความสวยงามของธรรมชาติ และน้ำใจของคนในท้องถิ่น เป็นอีกจุดขายของการท่องเที่ยวในเกาะสมุย ซึ่งมีระยะวิ่ง 4 ประเภท ประกอบด้วย 100 กิโลเมตร 58 กิโลเมตร 25 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร  
   สมุยเทรล วันที่12-14 สิงหาคม 2565 กิจกรรม ณ สนามกีฬานานาชาติเทศบาลเกาะสมุย (พรุหน้าเมือง) ตำบลมะเร็ต และเส้นทางการวิ่ง 95% ตามลักษณะของภูมิประเทศของอำเภอเกาะสมุย ครอบคลุมทั้ง7ตำบล อาทิ พื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และจึดชมวิวที่เข้าถึงยาก
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซค์ www.evenrunning.com ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สมุยเทรล    

สมุยเทรล

Samui Trail สมุยเทรล 2022  


สถานที่ท่องเที่ยว เกาะสมุย
GrandLine Boat samui เรือทัวร์ นำเที่ยว เกาะสมุย samui boat

Koh Samui เกาะสมุย

 • เกาะมัดสุม Madsum

  เกาะมัดสุม (Madsum Island) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุย เป็นเกาะที่มีความสวยงาม หาดทรายขาว เหมาะกับเล่นน้ำทะเล พักผ่อน

 • ก๋วยเตี๊ยว ข้าวมันไก่ ชากังราว

  ร้านก๋วยเตี๊ยว ข้าวมันไก่ชากังราว สาขาละไม เกาะสมุย สูตรต้นตำรับกำแพงเพรช น้ำจิ้มรสเด็ด
  เปิดให้บริการทุกวัน 12.00น-02.00น.


 • เกาะแตน Tan Island

  เกาะแตนเกาะมัดสุมเป็นเกาะ
  ที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย มีแนวปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สวยงามอื่นๆมากมาย

 • อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง

  สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะ 42เกาะ มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสวยใส ชื่นชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ